خدمات شرکت سهامی خاص اقتصاد پترو:

  • سرمایه گزاری، اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز در خشکی و دریا در قالب قراردادهای بالا دستی نظیر بیع متقابل
  • ارایه خدمات مربوط به پیش راه اندازی، راه اندازی و بهره‌برداری از تاسیسات در خشکی و دریا .
  • مدیریت و اجرای پروژه های حفاری در قالب قراردادهای Epdf و Epo  و غیره …
  • فروش محصولات نفتی و صادرات به کشورهای آسیایی و اروپایی .