سهامداران:

  • پالایش نفت تهران
  • نفت و گاز پتروشیمی تامین
  • نفت پاسارگاد
  • هئیت مدیره شرکت اقتصاد پترو .